CO 2和DIP对浒苔幼苗生长及光合特性的影响
王津果, 盛杨杰, 王续昆, 倪嘉璇, 武卉, 刘卫国, 周伟
Effects of CO 2 and dissolved inorganic phosphate on the growth and photosynthetic performance of Ulva prolifera seedlings
WANG Jinguo, SHENG Yangjie, WANG Xukun, NI Jiaxuan, WU Hui, LIU Weiguo, ZHOU Wei
海洋学研究 . 2023, (2): 114 -122 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2023.02.010