Analysis of temporal and spatial feature of sea surface wind field in China offshore
CHEN Xin-yi, HAO Zeng-zhou, PAN De-lu, HUANG Si-xun, GONG Fang, SHI Dong-sheng
Journal of Marine Sciences . 2014, (1): 1 -10 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2014.01.001