Characteristics of intraseasonal air-sea interactions over global oceans
XI Jing-yuan, ZHOU Lei, JIANG Liang-hong
Journal of Marine Sciences . 2014, (3): 1 -8 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2014.03.001