Quantitative analysis of river morphological features in Xiangshan Bay Basin
YUAN Qi-xiang, LI Jia-lin, XU Liang-hui, CHEN Peng-cheng, WANG Ming-yue
Journal of Marine Sciences . 2014, (3): 50 -57 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2014.03.007