Distribution of particular biogenic silica and its relationship with nutrients in the upper waters of the Equatorial Pacific
ZHU Qing-mei, ZHUANG Yan-pei, LI Hong-liang, XU Yan-qing, LIU Xi-zhen, ZHANG Jing-jing, WANG Kui, JIN Hai-yan
Journal of Marine Sciences . 2014, (3): 65 -71 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2014.03.009