Study on diversity of rocky intertidal benthos community in uninhabited islands in Cangnan, Zhejiang
LIU Hanren, LIAO Yibo, SHOU Lu, ZENG Jiangning, TANG Yanbin, LIU Qinghe, TAN Yonghua, L Duian, CHENG Jie
Journal of Marine Sciences . 2021, (2): 68 -79 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2021.02.008