Seasonal distributions and influencing factors of seawater carbonate system parameters along the Changjiang (Yangtze River) Estuary-East China Sea P-PN transects in 2011
WANG Bin, LIU Xizhen, LI Linwei, LI Dewang, JIN Haiyan, GAO Shengquan, LI Hongliang, CHEN Jianfang,
Journal of Marine Sciences . 2021, (4): 39 -51 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-909X.2021.04.004